Lâ ilâhe illallâhu'l Melikül Hakkul Mübin

Hazreti Ali radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre;

 Rasulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Her kim günde yüz kere :

‘Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin’ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.”
Kaynak: Şirazi; Hatib; Deylemi.

Yazdır e-Posta

Yorum ekle