Müezzinlik (Kamet)

Kamet namazın farzına başlamadan önce okunur.

 Kamet'ten sonra namaza başlanır ve selam verilince;

 

"Allahümme entesselamü ve minkesselam. Tebarekte ya' zel'celali vel'ikram"

Ala Rasuluna Salavat

Denir ve salavat getirdikten sonra;

Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber

ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra Ayete'l-kürsi okunur.Ve

Tesbihattan sonra;

 denir,Sonra

َ

Diyerek  Amin denilir,ve Eller açılıp dua edilir. 

 

Yazdır e-Posta

Yorum ekle