ZÜMRÜT ELBİSE 1

Zümrüt göz alıcı değerli bir taştır.İnsanoğlunu da  zümrütün göz alıcılığı mest eder.Herkez bu değerli taşa sahip olmak ister.İnsan oğlu için öğrendiğinde zümrütten elbise sayılan ilim dir.İlim öğrenmek her müslümana farzdır.''Enes b. Malik(R.A)'den rivayet olunduğuna göre,Rasulullah(s.a.s)şöyle buyurmuştur:''İlim talebi her müslümana farzdır.İlmi,ilim ehlinden başkasına veren,omuzlara cevher,inci ve altın gerdanlık takan kimse gibidir''(İbn Mace.Mukaddime 1,s.98-99)buyurmuşlardır.Buluğ çağına girmiş,aklı başında bütün Müslümanların DİNLERİNİ BİLMELERİ FARZDIR.Bilmeyenlerin kendilerini kurtarmak için ileri sürecekleri hiçbir mazeretleri yoktur.Son nefeslerimiz tükenmeden ,zararın neresinden dönersek kardır anlayışı ile kendimize gelelim.İlim öğrenelim.Öğrendiklerimizi yaşayıp paylaşalım.İlim öğrenenler öğrendiğini yaşayıp paylaşanlar iki alemde de rahat eder.Çünkü ilim bir sadakayı cariyedir.Bu konuda Peygamber (s.a.s):''İnsan öldüğü zaman kendisinden bütün amelleri kesilir.Yanlız üç şeyden devam eder.(ve ona sevap kazandırır.):Sadaka-i cariyeden,faydalanılan ilimden,kendisi için dua eden hayırlı evladdan''(Müslim,Kitabu'l-vasiyye,ııı,s.1255).

Değerli dostlar

İnsan oğlu vefat edince tüm amelleri kesilir.Fakat Peygamber(s.a.v)müjdelediği üç şey devam eder.Bu dünyadan er yada geç baki aleme yolculuk yapacağız, bu şuurla yaşayalım.zümrüt elbisemizi(ilim)giyelim.İnsanlar kapasitelerine göre ilimden istifade ederler.Bu konuda Peygamber(s.a.s):''Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim,bol yağan yağmur gibidir,Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer ki,bir kısmı suyu içer ve  çayır ile bol ot biter,bir kısmı da kurak olup suyu üstünde tutar,Allah bu sudan insanları faydalandırır;Hem içerler,hem hayvanlarını sularlar,hem de ziraatta kullanırlar.Bir de yağmur düz ve kaypak toprağa düşer ve bu toprak,ne  üstünde su tutar,ne de ot biter.İşte bu,tıpkı Allah'ın dinini anlayan,benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan,öğrenen ve öğreten kimseyle,,bunu başını bile kaldırıp bakmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimse gibidir.''(Buhari,Kitab'l-ilim.1,s.28)Hadisten anlaşıldığına göre gerçek ilim bereketli yağmur gibidir.Gözlerimizi gerçeklere yummayalım,Hak aşkıyla yaşayalım.Kaynağımız Kur'an ve Sünnetten beslenelim.Çevremizi bu sayede yaşillendirelim.Gıpta olunacak kişi leri sevgili peygamberimiz bizlere açıklamıştır.''İki (haslet sahibi)kişiden başkasına gıpta edilmez:Biri,ALLAH'ın mal verdiği kimsedir ki, bu malı hak yolunda tüketmek üzere güçlendirilmiştir..Diğeri ise.Allah'ın hikmet ihsan ettiği kimse olup,bu hikmetle hükmeder ve onu başkalarına da öğretir''(Tirmizi,Kitab'l-ilim,v,s.29)

Zümrüt elbise olan ilmi öğrenip başkalarınada öğretelim.Bildiklerini anlatmayan gizleyen sorumludur,Büyük günah işlemiş olur.Bu konuda Peygamber(s.a.s):'Kime öğrendiği bir ilimden sorulur,o da bildiğini saklarsa kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulur''(Buhari,Kitabu'l-ilim,v,s.29). Kur'an da Rabbimiz: 158﴿ İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap'ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.159﴿ Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. 160,Bakara SURESİ)Bu ayetlerde ilmi gizlemenin

 haram olduğunu ve gizleyenlerin Allah'ın lanetine

uğrayacaklarına dalalet eder.

Değerli dostlar

İlim,öğrenip yaşamakla,yaşadıklarını anlatmakla

 hem sahibine hemde çevresine fayda sağlar.

Sahip olduğumuz

,zümrüt elbiseden tüm kardeşlerimiz giymesi için

gayret edelim.

 

İlyas DOĞRU/BANDIRMA

Yazdır e-Posta

Yorum ekle