Abdest Duaları

 Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm alimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualar şöyledir; 

a)  Eller Yıkanırken
Abdest alacak kimse, abdeste başlarken "Eûzü ve Besmele" çektikten sonra:

Okunuşu: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.
Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun.
b)  Ağız yıkanırken

Okunuşu: Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehu ebedâ
Anlamı: "Ey Rabbim, bana Peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."
c)  Burna Su Verilirken

 Okunuşu: Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike
Anlamı:  "Allah'ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme."
d) Yüz Yıkanırken

 
Okunuşu. Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”
Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır."
e) Sağ Kol Yıkanırken

Okunuşu: Allahümme! Atınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra
Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."
f) Sol kol yıkanırken

Okunuşu: Allahümme! Lâ tutınî  kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîda
Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma."
g) Baş meshedilirken

Okunuşu: Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike
Anlamı: "Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."
h) Kulak meshedilirken

Okunuşu: Allahümmec’alnî mine’l-lezîne yestemi’ûne’l-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû”
Anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl."
i)  Boynuna Meshederken

Allahümme! Atık rakabetî minen-nâri (Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar.)
ı) Ayaklar Yıkanırken

Okunuşu: “Allahümme! Sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezûlü fihil-akdam”
Anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."
k) Abdest Bittikten Sonra

Okunuşu:  Eşhedü en lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühu ve resûlühü.
Allahümmec’alnî minet-tevvâbîne vec’alnî minel-mutatahhirîn.
Sübhanekellâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke
Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yokturO, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.  "Allâhım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. (Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım!! Şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim."

 

Etiketler: abdest duaları

Yazdır e-Posta

Yorum ekle