Mevlit ara Duası

Allahım Peygamberimiz (S.A.V) hürmeten ayağa kalktık,Bizleri dünyada Onun izinden,ahirette de nurlu yüzünden ayırma YA RABBİ!!

Bizlere cenneti ve cennete götürecek hayırlı işler yapmayı nasib eyle,cehennemden ve cehenneme götürecek kötü işlerdende muhafaza eyle Ya Rabbi!

Dualarımızın kabülü ve günahlarımızın affı için,Allah rızası için

EL-FATİHA

MEVLİT ARA DUASI-2

Allahümme bi cahi nebiyyikel Mustafa. Ve Rasülikel Murtaza. Tahhir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike ve mehabbetik. Ve emitna alessünneti vel-cemaati veşşevki ila likaike ya zel-celali vel-ikram. Bi rahmetike ya erhamer-Rahimin. Velhamdü lillahi Rabbil-alemin 

Yazdır e-Posta

Yorum ekle