Rabbi Yessir Duâsı

Bir işe başlarken ilk önce besmele ile başlamalı ve şu dua okunmalı ve çocuklara da öğretilmelidir.

Okunuşu: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Anlamı: “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”