“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.”

Sıkıntılı,üzüntülü anlarda Zikir: ''La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin''

 Yunus (A.S) ın yunus balığının karnında yaptığı zikirdir.Sıkıntılı, zora, dara düştüğünüz anlarda mutlaka devamlı zikredin.Günlük zikirlerinize dahil edin.

 “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.”

 Anlamı:“ Senden başka ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim, muhakkak ki ben zalimlerden oldum?.”

 Faziletleri:

Resûlullah (s.a.v.) bu hususta şöyle buyurmuşlardır: Bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, Kardeşim Yûnusun sözüdür; o, karanlık içinde (balığın karnında) kaldığı vakit, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn
Senden başka ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim, muhakkak ki ben zalimlerden oldum? demişti. (Süyûtî).

Yazdır e-Posta

Yorum ekle